กระจก และหน้าต่างยิม | 89 Property

กระจก และหน้าต่างยิม

1. กระจกหน้าร้านกาแฟ

IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0054

 

2. กระจกในร้านกาแฟ เชื่อม ด้านในยิม

IMG_0050 IMG_0051 IMG_0059

 

3. ประตูหน้าร้านกาแฟ

IMG_0049 IMG_0056

4. ประตูในร้านกาแฟ

IMG_0052

 

5. ประตูหน้าเข้ายิม

IMG_0057 IMG_0055

 

6. กระจก แถวตู้โชว์

IMG_0058

 

7. หน้าต่าง กลางยิมบานใหญ่

IMG_0061 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0067

 

8. กระจกยิมแนวยาว ด้านขวา

IMG_0068 IMG_0069

 

9. กระจกยิมแนวยาว ด้านขวา ส่วนเวทเทรนนิ่ง

IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0073

 

10. ประตูส่วนเวทเทรนนิ่ง

IMG_0074

 

11. กระจกแนวยาวด้านขวา ส่วน TRX

IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077

 

12. ประตูห้องเทรนเนอร์ และห้องคุณโจ

IMG_0080

 

13. ประตูด้านในห้องคุณโจ

IMG_0081 IMG_0082

 

14. หน้าต่าง บริเวณประตูห้องน้ำ

 

IMG_0086 IMG_0104

 

15. กระจกห้องน้ำชาย

IMG_0087

 

16. กระจกห้องน้ำหญิง

IMG_0107 IMG_0108

 

17. ประตูหลังยิม

IMG_0089

 

18. กระจกโซนหลังยิม

IMG_0091 IMG_0092 IMG_0099

 

19. หน้าต่าง โซนหลังยิม

IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096

 

20. ประตูห้องด้านหลัง

IMG_0097

 

21. หน้าต่างห้องด้านหลัง

IMG_0098

 

ภาพรวม

IMG_0078 IMG_0079 IMG_0100 IMG_0101

 

S__61472868 S__61472869 S__61472867

 

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ