เกี่ยวกับเรา | 89 Property

about89property

 

บริษัท 89 พร็อพเพอร์ตี้ คือ “ทำเลทอง” ของผู้ค้นหาและผู้ขาย ฝากหรือจำนอง ทำเลที่ดีจะช่วยเกื้อหนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตได้ดี และส่งผลให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคต 89 พร็อพเพอร์ตี้ จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการค้นหา ขาย ฝากและจำนอง ที่ดิน บ้าน คอนโดมีเนียมและอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลประกาศขาย-ให้เช่า ได้ทุกทำเล ด้วยคุณภาพพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน สิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดคือ ผู้ซื้อได้รับโครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ได้บ้านหมาะแก่การอยู่อาศัย ได้พื้นที่ชีวิต ไว้สำหรับสร้างความสุข ความรักและความอบอุ่นของสมาชิกทุกคนให้เกิดเป็นครอบครัว เป็นบ้านที่มีความหมาย มากกว่าพื้นที่สำหรับพักอาศัย อีกทั้งเรายังเป็นแหล่งรวบรวมโครงการที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อพาร์ทเมนท์ บ้าน คอนโด ทาว์นโฮม อาคารพาณิชย์ ที่ดิน รวมไปถึงทำเลที่น่าสนใจ

Compare listings

เปรียบเทียบ